Szybki kontakt: +48 660 16 29 19 , contact@fractalgroup.eu

Alternatywne źródła finansowania dla biznesu


Alternatywne źródła finansowania dla biznesu


Badania wykazują, że większość właścicieli małych firm nie zdaje sobie sprawy z alternatywnych źródeł finansowania. Przedstawiamy krótką listę sposobów finansowania, które mogą być pomocne w poprawie przepływu środków pieniężnych w krótkim okresie lub staną się szansą na rozwój firmy w perspektywie długoterminowej. Podane rozwiązania nie wyczerpują tematu alternatywnych źród finansowania dla biznesu, jednak są jednym z najczęściej występujących. 


Faktoring


Faktoring jest to jeden ze sposobów zapewnienia przedsiębiorstwu stałego finansowania. Oznacza nabycie na podstawie cesji, praw do pieniężnej wierzytelności handlowej przed wystąpieniem terminu tej płatności.

Usługa ta skierowana jest do firm, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Jeżeli od momentu sprzedaży do zapłaty, mija bardzo długi czas, np. 90 dni, to naturalnie w firmie mogą pojawić się problemy z płynnością. Korzystając z usług faktora, zapłata całości lub części faktury następuje praktycznie natychmiast. Innymi słowy, jest to forma współpracy pomiędzy trzema stronami, która prowadzona we właściwy sposób, przynosi wszystkim korzyści. Kredyt kupiecki


Jeśli masz dobre relacje z dostawcami, możesz domagać się dłuższego okresu płatności, co daje szansę, aby zapłacić za towary po dokonaniu sprzedaży zakupionego towaru.Rodzina i przyjaciele


Wiele firm rozpoczynało swoją działalność w oparciu o pomoc finansową rodziny lub znajomych. Ten dość częsty scenariusz obarczony jest wysokim ryzykiem i należy podchodzić do tej formy finanoswania z ostrożnością. Traktuj to jak każdą inną transakcję biznesową i sformalizuj prawnie wiążącym porozumieniem, tak aby obie strony wiedziały, czego się po nim spodziewać.


Leasing finansowy


Jeśli potrzebujesz gotówki, w celu nabycia nowych urządzeń, środku transportu lub innych aktywów, leasing może okazać się bardzo pomocny. W ten sposób, leasingodawca jest właścicielem aktywów, ale Ty jesteś beneficjentem korzyści biznesowych wynikających z wykorzystania aktywów. Zwykle leasingobiorca ma możliwość nabycia aktywów za z góry uzgodnioną sumę. Ta opcja pozwala rozłożyć w czasie koszty związane z zakupem.


Crowdfunding 


Crowdfunding udziałowy jest najnowszym trendem w zakresie finansowania działalności i jako taki, najmniej znany wśród przedsiębiorstw. Crowdfunding udziałowy to nic innego jak inwestycje grupowe. Wielu inwestorów może sfinansować Twoje przedsięwzięcie w zamian za udziały w nim. Przedsiębiorcy mogą próbować zdobyć finansowanie przez pitching na internetowych platformach crowdfundingowych, takich jak Crowdfunder , crowdangels.pl , etc. Dotacje


Dotacje mogą być dobrym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Unia Europejska wspiera innowacje, badania i rozwój, więc jeśli masz zamiar wprowadzać innowacyjne produkty, usługi, zdobywać nowe rynki możesz kwalifikować się do pomocy finansowej w formie dotacji na badania i rozwój. 


Warto zwrócić uwagę na najnowsze możliwości wsparcia innowacji :  www.arp.plAniołowie Biznesu 


Anioł biznesu to osoba, która inwestuje swoje pieniądze w firmę na wczesnym etapie rozwoju, najczęściej w zamian za udziały. Zwykle wraz z zaangażowaniem finansowym, Anioł Biznesu wnosi do firmy kontakty, angażuje się w mentoring , pomaga w rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje Aniołów Biznesu są zwykle obarczone bardzo wysokim ryzykiem - oczekują oni bardzo wysokich stóp zwrotu . Ta forma finansowania jest doskonałym uzupełnieniem finansowania przez rodzinę i przyjaciół.


Blog

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oferujących jedne z najbezpieczniejszych warunków do inwestowania na Świecie. Oferujemy polskim inwestorom możliwość zakupu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych: kamienic , hoteli, biur, mieszkań, nieruchomości handlowych, gruntów pod zabudowę.

  • Alternatywne źródła finansowania dla biznesu przejdź

    Alternatywne źródła finansowania dla biznesu Badania wykazują, że większość właścicieli małych firm nie zdaje sobie sprawy z alternatywnych źródeł finansowania.

  • Zakup istniejącej firmy versus założenie nowej przejdź

    Chcesz być swoim własnym szefem, zastanawiasz się nad założeniem firmy i nagle odrywasz, że zakup już istniejącej może być dobrą alternatywą.